बूबा बिदेश आमाले अर्को संग पोइला जान पाइन भनी अबोध छोरा छोरीको निर्मम हत्या गरिन शेयर गर्दिनुहोला किनभने दुनियाले देखोस यस्तो घटना नदोहोरियोस

बूबा बिदेश आमाले अर्को संग पोइला जान पाइन भनी अबोध छोरा छोरीको निर्मम हत्या गरिन शेयर गर्दिनुहोला किनभने दुनियाले देखोस यस्तो घटना नदोहोरियोस

बूबा बिदेश आमाले अर्को संग पोइला जान पाइन भनी अबोध छोरा छोरीको निर्मम हत्या गरिन शेयर गर्दिनुहोला किनभने दुनियाले देखोस यस्तो घटना नदोहोरियोसबूबा बिदेश आमाले अर्को संग पोइला जान पाइन भनी अबोध छोरा छोरीको निर्मम हत्या गरिन   यो फोटो देख्नासाथ लाइक अनि  शेयर गर्दिनुहोला किनभने दुनियाले देखोस यस्तो घटना नदोहोरियोस मेरो बिन्ति  छ हजुरहरुलाई।

बूबा बिदेश आमाले अर्को संग पोइला जान पाइन भनी अबोध छोरा छोरीको निर्मम हत्या गरिन   यो फोटो देख्नासाथ लाइक अनि  शेयर गर्दिनुहोला किनभने दुनियाले देखोस यस्तो घटना नदोहोरियोस मेरो बिन्ति  छ हजुरहरुलाई। बूबा बिदेश आमाले अर्को संग पोइला जान पाइन भनी अबोध छोरा छोरीको निर्मम हत्या गरिन   यो फोटो देख्नासाथ लाइक अनि  शेयर गर्दिनुहोला किनभने दुनियाले देखोस यस्तो घटना नदोहोरियोस मेरो बिन्ति  छ हजुरहरुलाई।

बूबा बिदेश आमाले अर्को संग पोइला जान पाइन भनी अबोध छोरा छोरीको निर्मम हत्या गरिन   यो फोटो देख्नासाथ लाइक अनि  शेयर गर्दिनुहोला किनभने दुनियाले देखोस यस्तो घटना नदोहोरियोस मेरो बिन्ति  छ हजुरहरुलाई। बूबा बिदेश आमाले अर्को संग पोइला जान पाइन भनी अबोध छोरा छोरीको निर्मम हत्या गरिन   यो फोटो देख्नासाथ लाइक अनि  शेयर गर्दिनुहोला किनभने दुनियाले देखोस यस्तो घटना नदोहोरियोस मेरो बिन्ति  छ हजुरहरुलाई।

source taja-khabar

Share