१९ बर्षिय युवतिले बनाइन् बलात्कार हुनबाट बचाउने पेन्टी,जसले पुलिसलाई आफ्नै फोन लगाउछ ! Technology

१९ बर्षिय युवतिले बनाइन् बलात्कार हुनबाट बचाउने पेन्टी,जसले पुलिसलाई आफ्नै फोन लगाउछ ! Technology


SOURCE CanadaNepal.net

Share