पैसा मात्रै सबै कुरा होईन एक पटक अबस्य हेर्नुहोस यो भिडियो समाजमा सक्रात्मक सन्देश हाम्रो चाहाना (भिडियो सहित )

पैसा मात्रै सबै कुरा होईन एक पटक अबस्य हेर्नुहोस यो भिडियो समाजमा सक्रात्मक सन्देश हाम्रो चाहाना (भिडियो सहित )

 

SOURCE bihanipost

Share