तुलशी माया खत्रीको सफल उपचार भएको छ । यो अभियानमा सहयोग पुर्याउने सम्पूर्ण दाता हरुलाई बिशेष धन्यवाद छ । र आमाको अघिल्लो भिडियो शेर गरेर सहयोग गर्ने सम्पूर्ण ब्यक्ती र मिडिया हरुलाई पनि बिशेष धन्यवाद छ । हाल उहाको जेठो छोराले हेरचाह गर्नु भएको छ ।  कही कतै कोही दाताको नाम छुटेको भए कृपया तलको कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनु होला । हामी उहाको नाम समाबेस गर्ने छौ ।

तुलशी माया खत्रीको सफल उपचार भएको छ । यो अभियानमा सहयोग पुर्याउने सम्पूर्ण दाता हरुलाई बिशेष धन्यवाद छ । र आमाको अघिल्लो भिडियो शेर गरेर सहयोग गर्ने सम्पूर्ण ब्यक्ती र मिडिया हरुलाई पनि बिशेष धन्यवाद छ । हाल उहाको जेठो छोराले हेरचाह गर्नु भएको छ । कही कतै कोही दाताको नाम छुटेको भए कृपया तलको कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनु होला । हामी उहाको नाम समाबेस गर्ने छौ ।

Share