८ बर्षकी बालिकाको रेप पुलिस सहित ८ जनाले पालैपालो ८ दिन सम्म तर सबै मौन किन?

८ बर्षकी बालिकाको रेप पुलिस सहित ८ जनाले पालैपालो ८ दिन सम्म तर सबै मौन किन?

 

Share